Krach LZS v Česku

pro letošek zažehnán...

aktualizace 30.08.2004

Ministerstvo zdravotnictví v červnu zjistilo, že chybí peníze na provoz LZS - a to tak, že velmi: od ledna platí nové smlouvy s nestátními provozovateli, které jsou k nim podstatně štědřejší, než byly ty původní, takže zatímco v roce 2003 stála LZS daňové poplatníky něco přes 240 mil. Kč, v roce 2004 byly předpokládané náklady už 437 mil. "Díky" daňovým změnám se navíc do konce roku vyšplhají až na relativně astronomických 470 milionů Kč, což mimo jiné znamená, že "průměrný" transport pacienta  (bez nákladů na zdravotnický personál, materiál a léky) pomocí LZS bude - za předpokladu zhruba stejného počtu transportů jako loni - stát cca 90.000 Kč

Rozpočet MZd, tvořený dlouho před uzavřením nových smluv, však pro rok 2004 počítal v příslušné kapitole pouze s 230 mil. Kč, takže není divu, že MZd v červnu v podstatě vyhlašuje "bankrot LZS" - resp. žádá vládu o urychlené doplnění cca 240 mil. Kč z rezerv už tak deficitního státního rozpočtu. 

Přes odpor ministerstva financí také vláda skutečně svým usnesením číslo 740 z 28.července 2004 schválila zvýšení rozpočtu MZd o 236 milionů Kč. Současně však také uložila - světe div se! - tehdejšímu ministru zdravotnictví předložit vládě právní rozbor možností vypovězení stávajících smluvních vztahů o zajišťování leteckých činností LZS, jakož i zvážit možnost požádat předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o posouzení, zda při dalším financování leteckých činností LZS nejde o "nepřiměřenou veřejnou podporu". 

Natahovat ruku, pokud možno za hlasitých nářků o ohrožení životů, v tom je MZd odjakživa mistrem. Jenom by mě opravdu zajímalo, co v prosinci ministerští úředníci očekávali, když nové smlouvy, na které stát zjevně nemá, podepisovali: To, že vyčleněné prostředky do prázdnin dojdou, přece umí spočítat žák třetí třídy základní školy, ale situace se narychlo řeší až když je pokladna prázdná. Na hledání systémových řešení - počínaje získáním dalších zdrojů financování až po zajištění účinné koordinace služby (skutečně tahle země potřebuje 10 stanovišť LZS, z toho 4 stanoviště s 24hodinovým provozem???) a další úsporná opatření  je samozřejmě pozdě a deficit rostl každým dnem. Také prudký, prakticky 100% nárůst ceny za službu z roku na rok budí pozornost, i když - ve srování s dvaceti miliardami "výhodně investovanými" do Grippenů je tahle hračka vlastně pořád neuvěřitelně levná a někdy dokonce i doopravdy užitečná…

 ______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________